Verhoging AOW 2024 en meer relevante informatie

smiling woman

Op een gegeven moment kijken veel mensen uit naar het pensioen. Eindelijk, na al die jaren hard werken, is het eens tijd dat er wordt genoten van het leven. Dat kan onder andere door de AOW die in Nederland is opgesteld. Het is in wet waarin staat dat vrijwel alle gepensioneerden, onder bepaalde voorwaarden, maandelijks een geldbedrag krijgen gestort.

Hoewel je AOW waarschijnlijk niet voldoende is om van te kunnen leven, daarover later meer, wordt er wel ieder jaar opnieuw naar gekeken. Net zoals dat er ook ieder jaar een verandering plaatsvindt in de hoogte van het minimumloon. In deze blog lees je alles over de verhoging van AOW in 2024, wat gepaard gaat met nog meer relevante informatie over dit onderwerp.

Wat is de AOW?

First thing first, we leggen je allereerst graag uit wat de AOW precies inhoudt en hoe het allemaal werkt. Vanuit die informatie zullen we doorgaan naar de AOW in 2024.

Dus, de AOW is de Algemene Ouderdomswet. Het is een wet die een basispensioen aanbiedt aan mensen vanaf de AOW-leeftijd. De wet werd in 1957 ingevoerd en is een zogeheten volksverzekering. Dat betekent dat iedereen die in Nederland woont of werkt hiervoor verzekerd is. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal jaren dat iemand in Nederland woont of werkt. In 2024 ligt de AOW-leeftijd trouwens op 67 jaar.

Zo wordt de AOW berekent

Vanaf 50 jaar voor de AOW-leeftijd (nu dus vanaf je 17e) bouw je ieder jaar dat je in Nederland woont of werkt, 2% AOW op. Ben en blijf je je hele leven in Nederland, dan houdt dat dus in dat je 50 x 2% = 100% AOW zal ontvangen.

Rekenvoorbeeld: voor je werk heb je maar liefst 13 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. Dat houdt in dat je 100% – 13 x 2% = 74% AOW uitgekeerd zal krijgen.

Klinkt fantastisch, echter hebben we daarbij nog niet helemaal alles vertelt. Zo heeft een alleenstaande op een ander bedrag recht dan wanneer je samen bent met iemand. Er geldt:

 • Alleenstaand: je krijgt als maximum 70% van het minimumloon
 • Samen: je krijgt als maximum 50% van het minimumloon
 • Samen, maar beide een eigen woning: je krijgt beide als maximum 70% van het minimumloon

Rekenvoorbeeld: je hebt de AOW-leeftijd bereikt, en hebt, zoals in het vorige voorbeeld beschreven, recht op 74% AOW. Je bent alleenstaand, dus krijgt 74% van de 70% van het minimumloon uitgekeerd.

AOW verhoging

In principe kan je op twee manieren naar het begrip van ‘AOW verhoging’ kijken. De eerste gaat over de verhoging van het bedrag dat je krijgt uitgekeerd, het tweede gaat over de verhoging van de AOW-leeftijd. We zullen over beide begrippen het een en ander uitleggen.

Verhoging AOW-leeftijd

Een van de meest gestelde vragen is: waarom gaat de AOW-leeftijd als maar omhoog? Nou, eigenlijk is dat best goed te verklaren. De leeftijd gaat omhoog vanwege de vergrijzing en de toenemende levensverwachting in Nederland. Er zijn steeds meer ouderen die langer leven en daardoor langer AOW ontvangen. Dit zet druk op het pensioenstelsel en de overheidsfinanciën. Door de AOW-leeftijd te verhogen, wordt de periode waarin mensen AOW ontvangen verkort en de periode waarin ze bijdragen aan het systeem verlengd. Dit helpt om het stelsel financieel duurzaam te houden en zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn om ook in de toekomst AOW-uitkeringen te kunnen blijven betalen.

Met andere woorden: om het systeem in leven te houden, moet het worden aangepast naar de huidige situatie.

Verhoging AOW-uitkering

In principe is de hoogte van je AOW dus gebaseerd op de hoogte van het minimumloon, zoals je al hebt kunnen lezen. Echter is het niet altijd zo dat de verhoging van het minimumloon gelijk gepaard gaat met de verhoging van de AOW. Gelukkig is daar in dit geval een stokje voor gestoken en verhoogd de AOW in 2023, 2024 en 2025 met 2,5% per jaar.

In principe zou dit op de volgende bedragen neerkomen: een brutobedrag van € 1.542 en een nettobedrag van € 1.166 voor alleenstaanden zonder loonheffingskorting. Voor samenwonenden komt het neer op bruto € 1.048 en netto € 793, zonder loonheffingskorting. Klinkt in principe niet als heel veel, does it? Om die reden sparen mensen hun hele werkende leven vaak nog bij voor een pensioen. Je pensioen is dus niet hetzelfde als de AOW.

Het verschil tussen pensioen en AOW

Je pensioen is een aanvulling op de AOW en wordt door werknemers via hun werkgever opgebouwd. Werkgevers en werknemers betalen premies aan pensioenfondsen, die dit geld beleggen. De hoogte van het pensioen hangt af van het aantal gewerkte jaren, salaris en de pensioenregeling. Het pensioenbedrag varieert en is afhankelijk van beleggingsrendementen. De combinatie van je AOW en een aanvullend pensioen maakt dat mensen in alle vrijheid kunnen verder leven.

Uitbetaling in 2024

De AOW wordt uitgekeerd door de SVB, of te wel de Sociale Verzekerings Bank. Dit doen zij standaard op de 23e van de maand, tenzij dit een vrijdag of het weekend betreft. In 2024 heb je te maken met de volgende uitbetaaldata:

 • Dinsdag 23 januari
 • Donderdag 22 februari
 • Donderdag 21 maart
 • Dinsdag 23 april
 • Donderdag 23 mei (inclusief vakantiegeld)
 • Maandag 24 juni
 • Dinsdag 23 juli
 • Donderdag 22 augustus
 • Maandag 23 september
 • Woensdag 23 oktober
 • Donderdag 21 november
 • Donderdag 19 december

Zo, dit was ‘m weer voor deze keer. We hopen dat je voldoende bent geïnformeerd over alles en het duidelijk voor de geest hebt hoe het nu precies zit met je AOW (en de verhoging) zit. Op naar een mooi aankomend pensioen, dachten wij zo!

Wellicht ook interessant