Minimumloon 2024 en alles over de WIA-uitkering

human X-ray result chart

Geld is eigenlijk helemaal niet leuk. Het bezorgd heel veel mensen zorgen en het is tegenwoordig noodzakelijk om te hebben. Zonder geld kan je namelijk niet overleven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zelfs in een welvarend land als Nederland gaat het niet altijd goed.

Maar goed, gelukkig zijn er in Nederland talloze regels en wetten die ervoor zorgen dat er bepaalde minimums worden gesteld. Dat zieke werknemers niet ‘gestraft’ worden, omdat ze niet kunnen werken. In deze blog zullen we het hebben over twee van die onderwerpen die hier veel mee te maken hebben: het minimumloon en de WIA-uitkering.

Wat is het minimumloon?

In Nederland heeft elk werkend persoon recht op het minimumloon. Afhankelijk van je leeftijd is dit het minimumloon vanaf 21 jaar of het minimumloon tot 21 jaar. In 2024 wordt er gerekend met de volgende bedragen:

LeeftijdHoogte minimumloon
21 jaar en ouder€13,67
20 jaar€10,62
19 jaar€7,96
18 jaar€6,64
17 jaar€5,24
16 jaar€4,68
15 jaar€3,98
Tabel minimumloon 2024

De hoogte van de bedragen zijn overigens bruto uurlonen. Stel je voor, je bent 35 jaar en je werkt 20 uur per week, dan krijg je een weekloon van €13,67 x 20 uur = €273,40 bruto. Afhankelijk van bepaalde zaken als loonheffing en vakantietoeslag, zal je uiteindelijke netto loon anders zijn dan het brutoloon. Raadpleeg hiervoor je loonstrookje of eventueel de salarisadministratie om hier uitleg over te krijgen.

De verhoging van het minimumloon

Eind 2023 kwamen er een aantal berichten de wereld in waarin stond dat het minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% zou worden verhoogd. Echter heeft de Eerste Kamer tegen deze nieuwe wet gestemd, waardoor de verhoging niet doorgaat. Toch verandert er 1 juli wel degelijk iets met de verhoging. Dan wordt het minimumloon, zoals gebruikelijk, regulier geïndexeerd. Dat betekent dat het minimumloon meegroeit met de groei van cao-lonen. De stijging betreft 3,09% en komt neer op €13,68 bruto per uur.

Dus, het minimumloon stijg eigenlijk ieder jaar wel. Dat komt door zaken als inflatie, koopkracht en de verhogingen van loon in de cao’s die in Nederland bestaat.

Wat is de WIA-uitkering?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is een Nederlandse wet die inkomensbescherming biedt aan werknemers die door ziekte of een handicap langdurig arbeidsongeschikt raken. De WIA is onderverdeeld in twee regelingen:

  1. WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): Voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en nog deels kunnen werken. De uitkering is afhankelijk van het inkomen dat men nog kan verdienen en de mate van arbeidsongeschiktheid. Een voorwaarde is dat je met het werk 65% of minder van het oude loon verdiend.
  2. IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De voorwaarde die hier geldt is dat je 20% of minder van je oude loon verdiend.

De WIA is bedoeld om de overgang naar werk te bevorderen en financiële steun te bieden bij arbeidsongeschiktheid. In principe is dit ook iets waarvoor je als werkend persoon betaald en waar je wat aan hebt als het eindelijk zover is. Misschien vervelend omdat je denkt dat je gezond bent en je nooit iets overkomt, maar heb het maar eens niet en er gebeurt wél iets. Dan ben je mooi de sjaak.

Wie regelt de WIA?

Mocht je door ziekte niet of minder kunnen werken dan voorheen en duurt dit al bijna langer dan twee jaar? Wat vervelend, maar niet getreurd, want misschien kan je een WIA-uitkering aanvragen. Is het trouwens op voorhand al duidelijk dat je eigenlijk nooit meer zal kunnen werken, dan kan je al vervroegd de WIA (IVA) aanvragen.

Maar goed, die aanvraag verloopt via het UWV. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is een Nederlands overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van werknemersverzekeringen, waaronder dus de WIA. Het biedt uitkeringen en helpt mensen bij het vinden van werk. Zo is het bijvoorbeeld ook zo dat het UWV je aanstuurt wanneer je een uitkering hebt, maar wél kan werken. Wekelijks of maandelijks een sollicitatie opsturen en gaan met die banaan. Anyway, in het geval van een WIA wil je eigenlijk dat het meteen goed geregeld is, dus wacht niet te lang om je situatie door het UWV te laten beoordelen. Zo voorkom je erger.

Een aantal voorwaarden

Je wordt niet zomaar afgekeurd. Sterker nog, het UWV zal er alles aan doen om je toch weer aan het werk te krijgen. Een taak die trouwens ook door je werkgever moet worden uitgevoerd. Zo is er een aantal punten dat moet worden gecontroleerd bij het aanvragen van de WIA. Denk aan (dit is dus niet alles!):

  • Een evaluatie van de voortang in het eerste jaar en eindevaluatie
  • Plan van aanpak voor re-integratie, inclusief een probleemanalyse
  • Een oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts

Al deze formulieren staan trouwens op de website van het UWV. Het is belangrijk dat de formulieren allemaal in het dossier komen te staan, om te voorkomen dat je als werknemers straks met lege handen staan. Vergeet dan ook geen melding van langdurige ziekte na 42 weken aan te geven. Na 88 weken ziekte zal je trouwens ook een bericht vanuit het UWV ontvangen.

Conclusie

Het is toch wat, al die informatie over inkomen. Laten we het erop houden dat het allemaal niet leuk is om je mee bezig te houden. Tenminste, dat kunnen we ons voorstellen. Heb je bijvoorbeeld een ongeluk gehad, dan wil je bezig zijn met het verwerken ervan en niet met allemaal stress die je krijgt om te voorkomen dat je straks zonder inkomen zit.

Wellicht ook interessant